JkB 20642-1-13 - Kommungräns

Järfällagränsen
Lövstajärnvägen - E 18 (motorvägen)
13 mappar

Karta med utmärkt kommungräns.

Objekttyp

Titel

JkB 20642-1-13 - Kommungräns

Tillkomsttid start

1965

Motiv - Ort

Skälby

Personrelationer