JkB 03615 - Porträttbild

Sivert Anderson
Lantbrukare, Riddersviks gård
Nämndeman 1926-32

Fototid endast en uppskattning?

Objekttyp

Titel

JkB 03615 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1930-talet?

Motiv - Ort

Riddersvik

Personrelationer