JkB 10990 - Porträttbild

Erik Asp
Ledamot av kommunfullmäktige 1922-31
Ordförande i nykterhetsnämnden 1940

Fototid endast en uppskattning/BMWL

Objekttyp

Titel

JkB 10990 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1930-40-t?

Personrelationer