JkB 14524 - Porträttbild

Karl HOLGER Averlig, Skälby
Född 16 mars 1907 i Toresund, Södermanlands län.
Trädgårdsmästare.
Egen verksamhet i Skälby sedan 1933.
Genomgått Bergianska trädgårdsskolan 1930-32.
Anställd på Skönbo säteri i Uppland 1932.
Gift med Agnes Karlsson.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 14524 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Stäket

Personrelationer