JkB 14573 - Gruppbild

Bernhard Bohlin
Tjänsteman från Bolinders?
Utflykt till "Brunnsparken" (parken låg väster om järnvägen intill de två kvarvarande arbetarbostäderna. Var kolonilottsområde en period.
Fick förmodligen namnet Brunnsparken för att en brunn fanns där(Britt-Marie Westbergs gissning).


Objekttyp

Samling

Titel

JkB 14573 - Gruppbild

Tillkomsttid start

1917 omkr

Personrelationer