JkB 03695 - Gruppbild

Bertil Carlson
Ledamot av kommunfullmäktige 1955-66
Ledamot av socialnämnden 1955-
Ordförande i socialnämnden 1955-67
Vice ordförande i barnavårdsnämden 1955-67
Ledamot av kyrkofullmäktige 1955-

Fjärde från vänster Bertil Carlson.

Fototid endast en uppskattning/BMWL

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 03695 - Gruppbild

Tillkomsttid start

1950-talet?

Motiv - Ort

Stäket

Personrelationer