JkB 20690 - Byggnation

Jakobsberg. Grundarbeten för varuhusen Domus och Epa i centrum. T v i bakgrunden del av kommunalhuset. Framför kommunalhuset står Riddarhuset som var den byggnad som först blev färdig i centrum.

Titel

JkB 20690 - Byggnation

Tillkomsttid start

1963-09-15

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer