JkB 18154 - Porträttbild

MALMSTRÖM, HJALMAR och EMMA
Trädgårdsmästare
Bodde i torpet Hummelmora

Se artikel i Järfälla Hembygdsblad 2002, nr 3 om torpet Hummelmora.

OBS! Fototid endast en uppskattning/BMWL

Objekttyp

Titel

JkB 18154 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1880-1890?

Personrelationer