JkB 14478 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg - Nybodaområdet - Björklidens handelsträdgård.
Carl Johan Axlings trädgårdsbruk.
Arrenderades 1951-62 av sonen Josef Axling. Han ärvde sedan trädgården 1962.

Josef Axlings trädgård vid dåvarande Görvälnsvägen, senare Marsvägen. Axling på traktor framför ett av växthusen med grannbarnet Jonas Tjernberg som passagerare.

Se sid 907 i Järfällaboken II.

Titel

JkB 14478 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1976-1977

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer