JkB 14477 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg - Nybodaområdet - Björklidens handelsträdgård.
Carl Johan Axlings trädgårdsbruk vid Görvälnsvägen, senare Marsvägen.
Arrenderades 1951-62 av sonen Josef Axling. Han ärvde sedan trädgården 1962..
Vy från Görvälnsvägen 36 mot Björklidens handelsträdgård.
Josef Axling med dottern Ingrid åker släde bakom hästen Bläsen.
Axling var ägare till hästen.

Se sid 907 i Järfällaboken II.

Titel

JkB 14477 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1926

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer