JkB 12334 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg - Dehlwins handelsträdgård
I bakgrunden kvarnbacken med Jakobsbergs kvarn.
Västerby t.h. i bakgrunden.
Mellan kvarnbacken och Västerby skymtar Kvarnskolan.

Titel

JkB 12334 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1969

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer