JkB 13117 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg, Viksjövägen.
Per Hallgrens trädgårdsbruk Skogsbo. Trädgårdsbruket övertogs av sonen Allan 1940.

Allan Hallgren skördar i bänkfönstren.
Viksjövägen mår mellan bänkarna och hönshuset som syns till vänster. Pkrarna i bakgkrunden tillhör Skogsbo. En tall finns kvar 1985 där Hallgren hade sin slipsten.
I bakgrunden står vattentunnan som användes vid bevattning av odlingarna.

Historik se Järfällaboken II sid 904.

Titel

JkB 13117 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1920-30-tal

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer