JkB 20705 - Gård

Viksjö gård.
Huvudbyggnaden med flyglarna t.h. i bakgrunden.
I förgrunden fr.v. sågverket och ladugården. Ovanför ligger stallbacken.

Objekttyp

Titel

JkB 20705 - Gård

Tillkomsttid start

1940- t börj

Motiv - Ort

Viksjö

Personrelationer