JkB 19573 - Gård

Görvälns gård.
I förgrunden Solbacka med annexet t.v.
I bildens mitt huvudbyggnaden med flyglar och paviljonger.
T.v. ekonomibyggnader och t.h. trädgårdsmästarbostad.
Aspvillan ligger t.h. utmed vägen till Görvälns huvudbyggnad.

Objekttyp

Titel

JkB 19573 - Gård

Tillkomsttid start

1920-t mitt

Anmärkning

Samma motiv bild nr 00155 (efter foto hos Margit Kempff) med fotoår 1920-talets mitt.
Vykortet ej tagen efter 30.12 1930 vilket framgår av vykortets datum.

Text på vykortet:
Avsänt till Högvälborne Greve C von Rosen, Väsby Villa, Julita
Text: Med tack för de så vänliga jul och nyårsönskningarna och all vänlighet under 1930 ber jag få tillönska ett i alla gott 1931. Vördsamt tillgivne Friis
30/12 30.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer