JkB 00074 - Porträttbild

PETTERSSON, AUGUST
Född 26/4 1831 i Åkers socken, Södermanland.
Död 4/10 1919 på Nackunga gård, Hölö socken, Södermanland och ligger begravd på Hölö kyrkogård.
Förvaltare på Säby gård från 1867
Ordförande i kommunalstämman o kommunalnämnden från 1868-76

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 00074 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1917

Anmärkning

HISTORIK ur skriften Porträttenn i Birgittasalen 1863-2006
av Lars Gustafsson j:r

AUGUST PETTERSSON
Kommunalnämndens ordförande
1868-76

Född den 26 april 1831 i Åkers socken, Södermanland. – Inskriven vid Strängnäs trivialskola 1841. Blev därefter 1844 bokhållare vid Rocksta bruk i Åkers socken och 1851 inspektor där t.o.m. 1867.

Pettersson kom till Järfälla och Säby 1867, 36 år gammal, och blev förvaltare av Säby gård, som inropats på offentlig auktion 1867 av Strängnäs domkapitel som förvaltare av en fond benämnd ”Strängnäs stifts läroverks emeritikassa”. Pettersson kom som förvaltare av Säby gård att få samma ställning som godsägarna i socknen.

Pettersson blev nästan omedelbart vid ankomsten till Järfälla kommunalstämmans och kommunalnämndens ordförande 1868. – I samband med fattigstugans om- och tillbyggnad 1868 upprättade Pettersson en rumsvis förteckning över de då inflyttade i fattigstugan, varav framgick att i de sex rummen bodde 74 personer, därav 45 vuxna och 29 barn. – Pettersson införde under sin ordförandetid i kommunalstämman närvaroförteckningar.

Pettersson hade utöver ordförandeposterna i kommunalstämma och –nämnd några övriga uppdrag: sexman 1871-75, ledamot av taxeringskommittén 1873 och av brandstodskommittén 1874-75. Han var vidare elektor för val av riksdagsman för valkretsen 1875. – Han flyttade från Järfälla i april 1876 i samband med Strängnäs domkapitels försäljning av Säby detta år.

Pettersson blev därefter förvaltare av Rydboholms gods i Östra Ryds socken, Uppland åt greve Magnus Brahe till 1896. – Även här blev Pettersson snabbt engagerad i kommunala uppdrag. Redan i juni 1876 blev han således föreståndare för sockenmagasinet och var revisor för de olika kommunala kassorna 1876-77. Dessutom blev han samma år kontrollant av premieutbetalningar för dödande av rovdjur. Enligt protokollet skulle tassen av fälld räv samt näbb och klo av fälld hök visas upp för kontrollanten. – Pettersson blev ledamot och vice ordförande i kommunalnämnden fr.o.m. 1877 och redan året därpå kommunalnämndens och kommunalstämmans ordförande. Han lämnade dessa uppdrag 1883.

Pettersson var vidare åren 1877-78 och 1881 valman för val av landstingsman i valkretsen och elektor 1878 och 1881 vid val av riksdagsman. Hans sista uppdrag i Östra Ryd var som god man för förmynderskap 1885-96. Sistnämnda år flyttade han från Östra Ryd. – Pettersson levde sedan som pensionär i Täby och Hölö socknar.

Pettersson avled den 4 oktober 1919 på Nackunga gård i Hölö socken, Södermanland och ligger begravd på Hölö kyrkogård.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer