JkB 00093 - Porträttbild

TÖRNBLOM, JOHAN GIDEON (J.G.)
Född 20/12 1943, död 12 april 1924
Bokhållare, arrendator, revisor, sexman, ordförande, gårdsägare

Arrendator av Viksjö gård från 1870. Köpte gården 1878 av sin morbror stadsmäklare Theodor Wennerholm och gifte sig 1881 med dennes dotter Hanna.

Historik se nedan.

OBS! Fototid endast en uppskattning/BMWL

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 00093 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1900 omkr

Anmärkning

Historik ur Porträtten i Birgittasalen av Lars Gustafsson j:r

Född den 20 december 1843 i Källsjö socken, Halland. – Flyttade 1865 till Säby socken i Skåne och hade där anställning som bokhållare på Säbyholm om 6 ¼ mantal, som ägdes av Sockerbruksbolaget i Landskrona. Han arbetade hos detta bolag t.o.m. 1869.

Törnblom kom till Järfälla och Viksjö 1870, 27 år gammal, som arrendator av Viksjö gård. Han köpte gården 1878 av sin morbror, stadsmäklare Theodor Wennerholm och gifte sig 1881 med dennes dotter Hanna, som alltså var hans kusin.

Törnblom fick omedelbart vid ankomsten till Järfälla flera kommunala uppdrag: revisor för kommunens räkenskaper 1870-71 och 1897-98, sexman 1870-94, ledamot av brandstodskommittén 1870-99, varav ordförande 1887-99. Var ledamot av kommunalnämnden 1871-95 och 1899, varav vice ordförande 1874-76 och ordförande 1876-95 samt 1899, den näst längsta tjänstetiden av alla nämndordföranden. Han var kommunalstämmans vice ordförande 1874-76 och dess ordförande 1876-99 och blev därigenom den längst tjänstgörande av kommunalstämmoordförandena.
Ett stort antal år under perioden 1874-99 var Törnblom ledamot av bevillningsberedningen och av taxeringskommittén/nämnden. Han var vidare ledamot av hästförsäkringskommittén 1879-83 och blev ordförande 1890. Var elektor för val av riksdagsman i valkretsen vid ett flertal tillfällen under perioden 1881-99. Törnblom blev 1884 Järfällas förste gode man för förmynderskap, ett uppdrag som han hade t.o.m. 1889. – Var ledamot av kyrko- och skolrådet 1877-85 och 1889-99, tillika kyrkvärd 1889-99.
Törnblom beskrevs som en föregångsman inom jordbruket, rustade upp Viksjö gård genom moderna metoder, nya maskiner och ekonomibyggnader. – Han sålde Viksjö gård 1900 och flyttade i samband därmed till Stockholm.
Törnblom bodde – efter kortare perioder vid Ålkistan och Wallingatan – ett drygt 10-tal år vid Drottninggatan 73 och 87 i Adolf Fredriks församling och sist i nära 10 år vid Odengatan 37 i Gustaf Vasa församling.
Han ägde under olika perioder fastigheter på sju platser i Stockholm. De första förvärven, med relativt korta innehav, skedde på Kungsholmen vid Sankt Eriksgatan och Fleminggatan. Därefter flyttade Törnblom sitt fastighetsintresse till Vasastaden med fastigheter vid Tomtebogatan/Vikingagatan, Hälsingegatan och Frejgatan/Västmannagatan med i regel rätt långa innehav, 5-15 år. Ett udda och kortvarigt innehav gällde en fastighet i kvarteret Bonden större vid Skånegatan i Katarina församling. Törnbloms fastigheter var bostadshus med i regel affärer i bottenvåningarna utmed gatan. En remarkabel hyresgäst finns att notera nämligen Anders Gustaf Dalman, Sveriges siste skarprättare, som bodde i Törnbloms fastighet vid Sankt Eriksgatan 22.
Törnblom, som någon gång skrev sig som possessionat resp. kassadirektör, men oftast som godsägare, hade uppenbarligen under tiden i Stockholm fastighetsförvaltning som sin huvudsakliga sysselsättning.
Törnblom avled den 12 april 1924 i Gustaf Vasa församling, Stockholm och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm, belägen i Solna.

Motiv - Ort

Viksjö

Personrelationer