JkB 01266 - Gård

JAKOBSBERG
Norra hörnet av parken vid Jakobsbergs gård. Järnvägen går vågrätt genom bildens mitt.
I bakgrunden senare Ekedalsområdet.

Titel

JkB 01266 - Gård

Tillkomsttid start

1904-03-26

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer