JkB 18435 - Gruppbild

WASSBERG, ALLAN
Född 1901. Död 1960.
Trädgårdsmästare
Drev trädgårdsbruk vid Ormabackavägen 35, Skälby.
Historik se anmärkning.

Numrerade bild se nr 18435a
Bildbeskrivning:
Allan Wassbergs 50-årsuppvaktning i Spånga Folketshus

Sittande på golvet fr.v.
1. Viola Lind, 4. Greta Thomasson, 5. Sten Hammar.

Andra raden framifrån fr.v.
7. Signe Hammar, 11. Telma Wassberg (gift med 12), 12. Allan Wassberg (gift med 11), 13. Telma Wassbergs mor, 14. släkt till Wassberg, 15. släkt till Wassberg, 16. släkt till Wassberg.

Tredje raden framifrån fr.v.
18. bror till Allan Wassberg, 23. Ruth Wallhed, 24. Svea Gustafsson, 25. Ivar Wallhed, 26. Bror Karlsson (gift med 28), 28. Anna-Britta Karlsson (gift med 26), 29. Gullan Lyckemo, 30. Emma Nigell.

Fjärde raden framifrån fr.v.
31. Lars Strahl (gift med 40), 33. Josef Karlsson (försäljare), 35. Hans Jernberg (gift med 48), 40. Vasti Strahl (gift med 31), 41. Rosa Jansson (gift med 42), 42. Ivar Jansson (gift med 41), 43. Fingal Lyckemo.

Bakre raden fr.v.
48. Ellen Jernberg (gift med 35), 52. Nils Gustafsson, 55. Maja Johansson (gift med 56). 56. K G Johansson (gift med 55), 58. Gerhard Thomasson, 60. Greta Kristensson (gift med 61), 61. Krister Kristensson (gift med 60), 62. Helmuth Nigell.

Objekttyp

Titel

JkB 18435 - Gruppbild

Tillkomsttid start

1951-12-04

Anmärkning

HISTORIK ur Järfällaboken II, Band 2, sid 848

1937 flyttade Allan Wassberg till Järfälla från Spånga och startade en trädgård vid Ormbackavägen 35. Trädgården omfattade vid 1930-talets slut 10 000 m2, varav 840 m2 under fyra växthus och 300 m2 under 200 bänkfönster. Under glas odlades blomsterlökar, knölbegonior, begonior och cyklamen. I rörelsen sysselsattes en arbetare. Wassberg avled 1960. Hans fru, Thelma Maria Wassberg, fortsatte att driva rörelsen några år, men sålde sedan marken till kommunen. Hon flyttade 1969 till Sundbyberg. Trädgården arrenderas vid 1980-talets mitt av Atle Skallebergs trädgårdsrörelse.

Motiv - Ort

Skälby