JkB 20631 - Porträttbild

WASSBERG, ALLAN
Född 1901. Död 1960.
Trädgårdsmästare
Drev trädgårdsbruk vid Ormabackavägen 35, Skälby.

Historik se anmärkning.

Objekttyp

Titel

JkB 20631 - Porträttbild

Tillkomsttid start

1951

Anmärkning

HISTORIK ur Järfällaboken II, Band 2, sid 848

1937 flyttade Allan Wassberg till Järfälla från Spånga och startade en trädgård vid Ormbackavägen 35. Trädgården omfattade vid 1930-talets slut 10 000 m2, varav 840 m2 under fyra växthus och 300 m2 under 200 bänkfönster. Under glas odlades blomsterlökar, knölbegonior, begonior och cyklamen. I rörelsen sysselsattes en arbetare. Wassberg avled 1960. Hans fru, Thelma Maria Wassberg, fortsatte att driva rörelsen några år, men sålde sedan marken till kommunen. Hon flyttade 1969 till Sundbyberg. Trädgården arrenderas vid 1980-talets mitt av Atle Skallebergs trädgårdsrörelse.

Motiv - Ort

Skälby

Personrelationer