JkB 13372 - Industriområde

VEDDESTA INDUSTRIOMRÅDE

Entreprenörfirma Gösta Pettersson AB (EGP), Saldovägen, Veddesta.

Historik se nedan.

Objekttyp

Titel

JkB 13372 - Industriområde

Tillkomsttid start

1986

Anmärkning

Historik ur
Järfällaboken II, Band 2, sid 821

Entreprenörfirma Gösta Pettersson AB (EGP) flyttade till Veddesta i maj 1968. Företaget startades på Kungsholmen i Stockholm 1942 av Gösta Pettersson. Från 1970-talets slut övertog sönerna Per och Lars Pettersson den reella ledningen av företaget och från 1985 också äganderätten. Företaget hade under lång tid lager och verkstad i Sundbyberg och kontor i Stockholm. Flyttningen till Järfälla innebar att det kunde koncentreras till en plats. Dessutom låg Veddesta bra till nära både E 18 och E 4. Företaget har 1986 ett 25-tal anställda, varav hälften i Järfälla och hälften i Nybro i Golv AB Gösta Pettersson som bröderna Petterson äger till 60 %. Företaget utförde tidigare tak- och golvarbeten, främst för industribyggnader men i viss utsträckning också andra byggnader. Vid 1980-talets mitt sysslar man bara med industrigolv. All tillverkning ligger i Järfälla. Verksamheten omfattar import, tillverkning och försäljning av golvmaterial. På senare år har också export kommit igång. 1985 bildades E G P Developement AB som är moderbola g till de två förut nämnda företaget.

Motiv - Ort

Veddesta

Personrelationer