JkB 19647 - Industriområde

VEDDESTA INDUSTRIOMRÅDE

ASEA HAFO
Interiör från verksamheten. T.h. Gunilla Wermé som tillverkar halvledare.

Bilden ur boken "Från godsägare till entreprenörer".
Författare Catharina Söderbergh och Lars Gustafsson j:r.

Historik se nedan.

Objekttyp

Titel

JkB 19647 - Industriområde

Tillkomsttid start

1990-talet

Anmärkning

Historik ur
Järfällaboken II, Band 2, sid 827-828

ASEA-HAFO AB flyttade till Veddesta 1974, efter ett tomtköp 1973 på 30.000 m2. Upphovet till företaget är ett enskilt forskningsinstitut, Elektrovärmeinstitutet, med Bertil Ståhlhane som ägare, som etablerades 1934. Studier rörande det halvledande materialet kiselkarbid ledde till uppfinningen av en ventilavledare som kunde patenteras 1940, alltså före transistorn som kom 7 år senare. Bertil Stålhane och Dick Lundqvist bildade 1954 Institutet för halvledarforskning, varav alltså HAFO. Som ekonomiska garanter för verksamheten stod ASEA och LM Ericsson. Från 1960 tog ASEA över hela det ekonomiska ansvaret och institutet drevs i kommission för moderbolaget ASEA. Uppdragsforskning dominerade detta instituts arbete ett 15-tal år framåt. År 1970 övergick man från att vara forskningsinstitut till att driva industriell verksamhet med egen produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. 1974 ändrade företaget namn till ASEA-HAFO AB och 1977 blev det ett självständigt dotterbolag inom ASEA-koncernen.
ASEA-HAFO arbetar inom det mikroelektriska området och har särskilt inriktat sig på tillverkning av skräddarsydda komponenter. Tonvikten har lagts på integrerade kretsar och optokomponenter. Ungefär en tredjedel av produktionen exporteras, huvudsakligen till europeiska länder, USA och Japan.
Den första byggnaden i Järfälla var 2.500 m2 stor och gjord för tillverkning av integrerade kretsar. År 1978 köptes ytterligare 18.000 m2 mark och 1979-80 byggdes 3.500 m2 för att rymma hela HAFO, varefter företaget 1982 byggde ytterligare 2.000 m2 för att inrätta ett Design Center. Företaget erhöll 1984 Järfälla kommuns byggnadsmärke (1983 års märke) för god byggnadskultur. Märket avsåg företagets industribyggnad vid Bruttovägen 1. Under 1985 skedde en total ombyggnad av de två första byggnadsetapperna, som därigenom blev ett helt nytt mikroelektronikcentrum och nybyggnad av ett Test Center på 4.000 m2 för kvalitetsprovning av elektronikkomponenter. Anläggningen invigdes 11 november 1985 av kung Carl XVI Gustaf. Samma år skedde ännu ett tomtköp på 14.000 m2.
Antalet anställda var vid starten 1974 i Järfälla ca 30 personer. Fram till 1979 ökades antalet successivt till ca 100 personer. Genom den 1980 färdiga utbyggnaden steg antalet anställda till ca 215. Vid utgången av 1985 var ca 400 personer anställda. Verkställande direktör för ASEA-HAFO vid 1980-talets mitt är civilingenjör Erik Björck.

Motiv - Ort

Veddesta

Personrelationer