JkB-ML009 - Berghem byggs

JkB-ML009.jpg
Henning Leksell

Titel

JkB-ML009 - Berghem byggs

Beskrivning

Husen anländer till Jakobsbergs station från jämtländska Bräcke. Varje hus bestod av fem delar som sen skruvades ihop på plats.
Monica, Håkan och Karin Leksell

Tillkomsttid start

1967

Personrelationer