JkB-ML020 - Berghem byggs

JkB-ML021.tif
Henning Leksell

Objekttyp

Samling

Titel

JkB-ML020 - Berghem byggs

Beskrivning

Husets tillkomst. Håkan, Monica och Karin Leksell

Tillkomsttid start

1967

Personrelationer