JkB 03412 - Sädesfält

jAKOBSBERG
Vy över sädesfält mellan Lövhagen och Berghem i Jakobsberg, omedelbart väster om Enköpingsvägen, vilken skymtar till höger.
Bilden visar sädesskylar.
Kallades att man krakar säd som gick till enligt följande: man band buntar av säd som ställdes runt en stör. Ovanpå detta träddes sädesbuntar genom stören som ett tak.
Uppgift lämnad av John Berglin, Stockholm. Bodde som barn några år i Skälby och Säby.

Objekttyp

Titel

JkB 03412 - Sädesfält

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Jakobsberg