JkB 16517 - Personbild

Akalla gård, Storgården.
Axel Jansson.

Objekttyp

Titel

JkB 16517 - Personbild

Motiv - Ort

Spånga

Personrelationer