JkB-21098 - Bildutställning

Objekttyp

Titel

JkB-21098 - Bildutställning

Beskrivning

Insamlingsaffisch