JkB-SA21125 - Corona berättelser

Objekttyp

Titel

JkB-SA21125 - Corona berättelser

Beskrivning

Coronatider för oss privat har inneburet mycket vabbande då barn inte får gå på förskola vid minsta tecken på sjukdom och måste vara helt symtomfria 2 dagar innan de får komma tillbaka. Det har inneburit kreativa lösningar för att tvätta händerna och nya hemmaaktiviteter som både utvecklar och sysselsätter. Nu när våren kommit har det också varit väldigt mycket utomhusvistelser, ibland hela dagar. Det är en märklig tid då man varken kan bjuda hem vänner eller blir inbjuden till vänner, allt sker helt enkelt utomhus.