JkB 14482 - Bro

Brovakarstugan vid Norra Stäket. Kaffedrickning på verandan.
Personerna oidintifierade.
Brovaktarstugan plockades ner 1968-69 och lades under presenning mellan broarna i Stäket. Låg fortfarande kvar 1990.
Bilden kommer ursprungligen från Linus Anderssons slängda papper i Stäket.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 14482 - Bro

Tillkomsttid start

1920-talet

Anmärkning

Fototid endast en uppskattning/BMWL

Motiv - Ort

Stäket

Personrelationer