JkB 02218 - Stenvall

GÅSEBORG
Fornborgen Gåseborg. Yttre stenvallen. Stående på stenvallen Elof Landberg.
Borgen är 200x140 m med i N-Ö-S delvis dubbla, mäktiga stenvallar. I svacka mellan bergsplatåer i den centrala delen är troligen kulturlager med mörk jord.
I NV är hammare ristad inom cirkel. Lösfynd av järnkniv 1974.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 02218 - Stenvall

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Viksjö