JkB 02219 - Stenvall

GÅSEBORG
Fornborgen Gåseborg. Yttre stenvallen. John Lif stående på stenvallen.
Borgen är 200x140 m med i N-Ö-S delvis dubbla, mäktiga stenvallar. I svacka mellan bergsplatåer i den centrala delen är troligen kulturlager med mörk jord.
I NV är hammare ristad inom cirkel. Lösfynd av järnkniv 1974.

Objekttyp

Titel

JkB 02219 - Stenvall

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Viksjö