JkB 01316 - Ändmorän

BARKARBY
Ändmorän ca 200 m SV om skogvaktarbostället Tallebo och ca 100 m N om Norrviksvägen.
Skogvaktarbostället t h.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 01316 - Ändmorän

Tillkomsttid start

1951

Anmärkning

I Ad 3:1:2.

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer