JkB 15406 - Järnvägsstation

JkB_15406.jpg
Sonja Ekblad
Jakobsbergs järvägsstation.
SJ:s tjänstebostad vid Ynglingavägen. Personerna fr.v. Sonja Ekblad med dottern Monika samt Gunvor Bergström.
I bakgrunden skymtar cykelställen vid stationen samt 1949 års kommunalhus.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 15406 - Järnvägsstation

Tillkomsttid start

1957-omkr

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer