JkB 14450 - Torg

Barkarby. Flygbild över området kring Barkarby torg som ligger i bildens mitt med tingshuset och Barkarby gästgivaregården (skymd av växtlighet). Snett genom bilden Häradsvägen som går rakt igenom torget. T h i förgrunden korsningen Norrviksvägen-Enköpingsvägen. E18 och Barkarby järnvägsstation t h i övre hörnet.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 14450 - Torg

Tillkomsttid start

1970-talet

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer