JkB 02611 - Järnvägsstation

Kallhälls järnvägsstation. Vy över stationsområdet.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 02611 - Järnvägsstation

Tillkomsttid start

1950-talet

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer