JkB 13026 - Flygfält

JkB_13026.jpg
BARKARBY FLYGFÄLT
P.O. Herrströms Flygkompani.
Okänd person i ett av Barkarby flyghangarer.
Personen har tidigare förväxlats med Emelia Airhardt.. Det har också funnits funderingar på om det var Eva Dickson (enl. Sune Blomqvist) eller eventuellt Carl Flormans hustru. Inget har bekräftats med säkerhet att det skulle vara någon av dessa personer.

Flygplanstyp: Tuhlin FA

Titel

JkB 13026 - Flygfält

Tillkomsttid start

1919-21

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer