JkB 13024 - Flygfält

BARKARBY FLYGFÄLT
P.O. Flygkompani var ett av de första flygbolag som startades i Sverige efter första världskriget. Man höll till på Hägerstalundsfältet med sina flygplan - i huvudsak AVRO 504 K. Där utfördes viss kommersiell flygning, uppvisningar och det gjordes propaganda för flygning överhuvudtaget.

T.v. engelske flygaren kapten Kenneth Saunders och t.h. mekaniker Hilmer Lundkvist.

Flygplanstyp: AVRO - med roterande motor

Titel

JkB 13024 - Flygfält

Tillkomsttid start

1920-omkr

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer