JkB 12356 - Gård

Hjulsta gård
Vy från järnvägen mot Hjulsta gård i bakgrunden.

Objekttyp

Titel

JkB 12356 - Gård

Tillkomsttid start

1964

Motiv - Ort

Hjulsta

Personrelationer