JkB 12454 - Arbetarbostad- Kallhäll

JkB_12454.jpg
Kallhälls Koop Handelsför
Arbetarbostäderna i Kallhälls centrum.
Vy från vägen strax innan backen ner till järnvägsstationen. T v om Gjutarvägen villorna nr 10, 12 och 14. T h om vägen villorna nr 18, 16 och 22 (skymd av träd). Vägen hade från början inget officiellt namn utan kallades för "Eskilstunagatan".

Titel

JkB 12454 - Arbetarbostad- Kallhäll

Tillkomsttid start

1920-talet

Anmärkning

Fotoår ?
Text på vy-kortet: Kallhäll den 11/3 1925 till Fru Hilda Jansson Gräddö
De hjertligaste gratulationer på Wiktoria och Mathildadagarna. Wi kommer gerna allesammans; håll pannan varm. Kära hälsningar till eder från oss samtliga.
Wiktor

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer