JkB 14579 - Centrum

JkB_14579.jpg
Kastlander, Britta
Kallhälls centrum.
Från Kärnmakarvägen, senare gångväg vid Handformarvägens slut. Kurt Kastlander med dottern Lisa och "finska dottern" Mariatta.

Titel

JkB 14579 - Centrum

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer