JkB 00220 - Arbetare

Jakobsbergs gård.
Arbetsstyrkan utanför stallbyggnaden.
Stående fr v torparna Carl Johan Eriksson i Olovslund (bror till Gustaf Emil Eriksson), Carl August Strand i Hammaren, Gustaf Emil Eriksson "Döven" i Grönvreten, Gustaf Bernhard Nyström i Grönvreten, Carl Johan Andersson i Grönvreten "Höns-Anders", byggmästare Oskar Fredrik "Otto" Sabel, torparen Staffan Berggren i Vattmyra och inspektor Carl Östman.
Sittande fr v (mellersta raden) torparen Erik Olsson i Nyberg, smeden Carl Gustaf Carlsson, statkarlen Jonsson, rättaren Gustaf Johansson, statkarlarna Oskar Carlsson "Järva-Kalle" och Carl August Tillberg, kusken och statdrängen Carl Petter Östling och statkarlen Johan "Gubben" Eriksson (Ox-Jerker).
Sittande fr v (främre raden) Knut Särnström, Leonard Östling, Alfred Johansson, Hjalmar Jonsson (son till statkarlen Jonsson), Sven och Egon Johansson (söner till rättaren Johansson), Fritz Johansson (dvärg, son till ladugårdsförman Johansson), torparen August Eriksson i Lugnet, Carl och Sigvard Tillberg.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 00220 - Arbetare

Tillkomsttid start

1911-sommar

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer