JkB 02264 - Kvarn

Jakobsbergs gård.
Interiör från Kvarnen. Bottenvåningen. Uthus tillhörande kvarntorpet i bakgrunden.

Titel

JkB 02264 - Kvarn

Tillkomsttid start

1950-talet

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer