JkB 07725 - Rivning

JkB_07725.jpg
Kleins Foto
Jakobsbergs centrum. Rivning av villa utmed Riddarvägen för att ge plats åt affärshusen i centrum. I bakgrunden fr v del av Riddarhuset som inrymde Metro-butiken, senare apotekets lokaler, kommunalhuset under byggnad och äldsta kommunalhuset.

Objekttyp

Titel

JkB 07725 - Rivning

Tillkomsttid start

1960

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer