JkB 09595 - Centrum

Jakobsbergs centrum.
Vy från taket på Kvarnplan 1-17 mot järnvägsstationen och centrum. Järfällavägen i förgrunden.
Fr v Posthuset, restaurang Riddar Jakob, äldsta kommunalhuset vid Riddarplatsen och kommunalhuset vid Vasaplatsen.
I bakgrunden Stockholmshems bebyggelse vid Engelbrektsvägen.
T v bakom Posthuset skymtar HSBs bebyggelse Aspnäs.
Första konsumbutiken i Jakobsberg inrymdes i hyreshuset t h bakom stationsbyggnaden.

Titel

JkB 09595 - Centrum

Tillkomsttid start

1972-11-01

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer