JkB 09615 - Centrum

Jakobsbergs centrum. Vy från taket på Riddarplatsen 9-15 mot söder med Vasavägen i bakgrunden i bildens mitt. Fr v Riddarhuset (Apotekshuset) och kommunalhuset Vasaplatsen. I bakgrunden Hammarstiftelsen och Söderhöjden (Tallbohov).

Objekttyp

Titel

JkB 09615 - Centrum

Tillkomsttid start

1972-11-07

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer