JkB 11183 - Centrum

Jakobsbergs centrum. Från järnvägen mot Vasavägen. Den öppna ytan blev senare Försäkringskassans parkeringsplats. I bildens mitt Jehovas Vittnes lokaler, senare Maria kyrka.
Jakobsbergs fotbollsplan låg från början på platsen i förgrunden.

Titel

JkB 11183 - Centrum

Tillkomsttid start

1972

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer