JkB 12331 - Centrum

Jakobsbergs centrum. Från taket till Riddarhuset mot i förgrunden kommunalhuset under byggnation. Första konsumbutiken t v och Äldsta kommunalhuset t h. Taken till järnvägsstationen skymtar bakom träden i bildens högra del. I bakgrunden t v kvarnbacken med kvarnen.

Titel

JkB 12331 - Centrum

Tillkomsttid start

1961

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer