JkB 11209 - Affärshus

Jakobsbergs centrum.
Riddarplatsen med fr v ICA Storskogen, Falken Bio och Metrobutiken. I bakgrunden bostadshus vid Husargränd.

Titel

JkB 11209 - Affärshus

Tillkomsttid start

1973

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer