JkB 12255 - Affärshus

Jakobsbergs centrum.
Riddarplatsen från ICA Storskogen mot Falken Bio och Metro.
I bakgrunden allén som tidigare var Riddarvägen.

Titel

JkB 12255 - Affärshus

Tillkomsttid start

1970-t börj

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer