JkB 16410 - Affärshus

Jakobsbergs centrum. Galleriaingången Banèrstråket från parkeringsplatsen vid Tornèrvägen.

Titel

JkB 16410 - Affärshus

Tillkomsttid start

1994-05

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer