JkB 19094 - Posthus

JAKOBSBERGS CENTRUM
Från Riddarplatsen mot Posthuset. Biltrafik på Vasavägen som ännu ej är avstängd utan ansluter fortfarande till Viksjöleden, tidigare Allévägen.
Parkeringsplatsen t h senare omgjord till torghandelsplats.

Titel

JkB 19094 - Posthus

Tillkomsttid start

1970

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer